dr-alakkad contact whatsapp

psikiyatri

Bizimle kal Sen ve aileniz güvende.

Bu sorunlu hastalar için ruhsal sorunların nedenleri ve çözümleri ile ilgili faaliyetler ve araştırmalar Pediatri Birliğinde yürütülmekte ve ergenler ve yetişkinler için psikolojik tedaviler uygulanmaktadır.

Ruhsal bozukluklar, psikiyatri biriminde yüz yüze görüşmeler ve gerekli testlerle tespit edilir. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinden sonra gerekli terapötik program belirlenir.

Bu program kapsamında tıbbi destek ile röportaj ve psikoterapi seansları düzenlenmektedir.

Anksiyete, depresyon, panik, obsesif kompulsif bozukluk, fobiler, psikotik bozukluklar (şizofreni, Hipol bozuklukları, paranoid bozukluklar) ve cinsel bozukluklar, beslenme ve uyku bozuklukları, uyum bozuklukları, kişilik bozuklukları, öğrenme bozuklukları için teşhis ve tedavi.

Hızlı servisler, acil durum incelemelerinde kişinin durumunu dikkate alarak sağlanır.

Türkiye’de ikamet eden hastalara diğer hastalıklardan dolayı danışma hizmetleri veriliyor mu?

Travma

Bu faktörler şu şekilde düzenlenmiştir: Birden fazla veri, hastanın sorunlarından dolayı yaşadığı travmanın zihinsel hastalığın temelini oluşturduğunu göstermektedir.

Finansal problemler
Evli yaşamın sıkıştırılması
Ebeveyn basıncı
Okulda başarısızlık
Ölüm korkusu
Işyerinde stres
Aşırı fakirlik
sosyal durum
Şehirde yaşamak

Tedavinin özellikleri

İnsanların davranışlarını ve memnuniyetsizliğini etkileyen faktörleri belirlemek bu bağlamda tedavinin temel bir unsurudur. Psikolojik gerginlikler, farklı nedenlerle motive olsalar bile ortak özelliklere sahip olabilirler. Başarısızlıktan kaynaklanan veriler, bu faktörlerin neredeyse tamamında ortaya çıkar.

Psikoterapi, bu duyguları göstermek için hastanın bastırılmış duygularını ve güven duygularını göstermek için kullanılır. Tedavinin başarısı hastanın güvenine paraleldir.

Bu özelliklerden dolayı tedavinin uzun olması ve mola vermemesi gerekebilir. Eksik tedaviler, kısa sürede nispeten azaltılmış sorunlara neden olabilir.

Tedavi nedir?

Hastanın kendini ifade etmesi çok önemlidir ve hasta ve hastayı hasta dinleyen hasta da psikoterapinin başarısında eşit derecede önemlidir. Genellikle hasta doktora duyduğu güvenden dolayı doktorun içinde olduğunu ortaya çıkarır. Bu, bozukluğun nedenini teşhis etmeyi kolaylaştırır.

Kişi kördür ve katılımcılardan kaçınır ve psikolojik bozukluk durumunda kendisinden bile saklanmaya çalışır. Tedavinin başarısı, kişiyi içerideki aynı hapishaneden çıkararak başarılır.

Yaşamdan uzak bir hasta yeniden normal yaşam hareketi kazanmıştır. Bir kimse, yaptıklarından zevk almaya, sorunlarla yüzleşmeye ve tedavinin ona verdiği güvene dayanarak engellere direnmeye başlar.

Büyük hastalıklar grubu

Psikoterapi, bu alandaki etkinliklerde kişinin verileri üzerine odaklanmaktadır. Bu nedenle, bu tedavilerin uzun vadeli olduğunu kabul etmeliyiz. Uyuşturucular, hastanın dikkatini dağıtmak ve olumsuz reaksiyonları durdurmak ve etkisiz hale getirmek için kullanılır. Sorunların çözülmesi için uzun vadeli yardım sağlanması, ağırlıklı olarak psikoanalitik ve psikososyal bir yaklaşımla dinamik psikoterapi ile ilgili temel düşüncedir.

A) Zihinsel bozukluklar

B) Duygusal durum bozuklukları

C) anksiyete bozuklukları

W) Diğer hastalıkların sonucu olan psikolojik bozukluklar nedenlerin tam olarak tanımlanmasıyla tedavi edilir.

Kanser, şeker hastalığı, AIDS ve benzerleri bugün yaşam için kolayca teşhis edilebilir. Bu hastalıklar hastaya travmaya neden olabilir ve hayatının gücünü zayıflatabilir. Bu tabii ki, ciddi psikolojik sorunlar getiriyor.

Hastanın çevresi içinde olup bitenlerden uzaklaşmanın kıskançlığını gösteren toplumsal uyum eksikliği ve korku ve endişeler yüzümüzde çok fazla yüzümüz olan psikolojik sorunlar arasında yer almaktadır.

Kişi tarafından hissedilen kriz bazen başkaları ile olan ilişkilerinde onu rahatsız ediyor. Ve birlikte olamayacak kadar faydasız olamayan bir kimlik kazanın.

Ve unutkanlık ve rüyalara, korkulara ve var olmayan güçlere teslim olmak, içinde bulunduğu psikolojik sorunun derinliğine göre sabırlı değildir.

Zihinsel bozukluklara neden olan en önemli faktörler cinsel rahatsızlıklardır.

Türk Hastanesi psikiyatri birimi, tüm sorunları ve zihinsel hastalıkları çözmek için faaliyetler ve araştırma programları hazırlar.

Uyku bozuklukları
Uyku rahatsızlıkları, insan hayatının kalitesini olumsuz etkileyen önemli nedenlerden biridir. Uyku bozuklukları genellikle gizli bir hastalığın bir sonucu olabilir ve psikolojik sorunlarla ilişkili olabilir. Kişi, uyku bozukluğu ile yaşadığı psikolojik problem arasında bir ikilem yaşamaktadır. Fiziksel hastalıkların sonucu olan uykusuzluğun durumu, kişinin psikolojik dengesini olumsuz etkileyebilir ve tam tersi olabilir ve bazı zihinsel rahatsızlıklar kişide uykusuzluğa neden olabilir.
Çocuk Psikiyatrisi
Çocuklar ve gençler için sağlık ve ruhsal hastalıklar veya çocuklar ve ergenler için psikiyatri, çağın çocukları ve gençleri tarafından yaşanabilecek sosyal, ailenin, ailenin, akademik, davranışsal ve duygusal alanda ortaya çıkan çeşitli belirtileri inceleyen bir bilim dalıdır çocukluktan gençliğe kadar değişen
Bu semptomların bir kısmı çocuğun ömrü ile ilgili doğal şeyler olabilir veya çevredeki faktörler veya yaşam olaylarıyla ilgili fiili reaksiyonlarla ilişkili olabilir ve mevcut veya ortaya çıkan patolojik memnuniyete ilişkin temsilcilik olabilir. Çocuk psikiyatrisi, bu semptomların stabilize edilmesine, örneğin hastalık evresi açısından çocukların değerlendirilmesi, durumlarının tedaviyi gerektirip gerektirmediğini ve tedaviye ihtiyaç duyulursa onlara uygun tedavi biçimini içeriyor. Bu değerlendirmeler çocuğa yapılan bireysel görüşme ve başlangıçta çocuğun ve ailenin birlikte yürüttüğü mülakat üzerine kuruludur ve garanti koşullarında prospektif ve psikolojik olarak yapılır.
Yaş aralıklarıyla ilgili en sık sorulan sorular:
Çocukluk sorunları; yemek, iştah ve uyku sorunları; çevre ile ilişki kurma ve bunlarla bağlantı kurma zorlukları (doğrudan gözlere bakmama gibi), baba, anne ve çocuk arasındaki ilişkiden kaynaklanan sorunlar;
Okul öncesi sorunlar: su kullanımı eğitim problemleri, davranış sorunları, aşırı hareket, düzensiz uyku, anaokulu başlangıç ​​zorluğu, anne-babadan ayrılamama, iletişim yetersizliği, akranlarla sosyal ilişkilerin kurulmasında zorluk, konuşmada zorlanma ya da gecikme ve sayaç Bunların hepsinin davranışları yeni.
Okul dönemi: Okul başarısı eksikliği, okula gitme isteği eksikliği, okul korkusu, konsantrasyon eksikliği, eğilim sorunları, aşırı aktivite, akranlarla oynama güçlüğü, asimilasyon güçlüğü, öğrenme güçlükleri, genelde arzusuzluk, Uyku, endişe ve şüphe, sınav kaygıları, korkular, gece idrara çıkma ve alerjiler.
Ergenlik: Olgunlaşma sorunu, genel isteksizlik, mutluluk eksikliği, kaygı, korku, konsantrasyon eksikliği, iştahsızlık ve uyku sorunları, yeme davranışlarındaki değişiklikler, kendine zarar verme davranışları, genel olarak alerji ve benzeri sorunların nedenleri.
Çocuklarda ve ergenlerde görülebilen psikiyatrik bozukluklar:
* Duygusal Bozukluk: Depresyon, bipolar ve trigeminal bozukluklar.
* Anksiyete Bozukluğu: Panik Atak, Ünlü Korku Bozukluğu.
* Çocukluk çağında ayrılma korkusu.
*. Çocukluk çağındaki sosyal anksiyete bozukluğu.
* Obsesif kompulsif bozukluk.
* Bozukluk ve hiperaktivite bozukluğu.
* Otizm – Yaygın gelişme bozuklukları.
* Özel öğrenme zorluğu.
* Bilişsel gelişimde gecikmeler
* Davranış bozukluğu
* Konuşma bozuklukları
* Gıda hastalıkları
* Uykusuzluk: Nightmares, Gece Korku

Doğru doktora bakarak zaman ve çaba harcamanızı sağlayın

Türkiye'de tedavi kolaylaştı.

Pin It on Pinterest

Share This