dr-alakkad contact whatsapp

Nöroşirürji ve omurilik bölümü

Bizimle kal Sen ve aileniz güvende.

Günümüzde nöroşirurji, dünyanın tüm ülkelerinde gittikçe önem kazanan bir tıp bölümüdür. Bilgi ve teknoloji, nöroşirürjide başarı için kilit unsurlardır. Ek olarak, bölümler arası işbirliği ve sürekli kendini yenileme, nöroşirurjide büyük önem taşımaktadır.

Hastanedeki Nöroşirurji Birimi, uluslararası gelişmelere paralel olarak güncellenmiş en son teknolojik ekipmanları ve uzman doktorlar tarafından kendi alanlarında ve teknik kadroda hizmet vermektedir.

Bu bağlamda bilgisayarlı tomografi ünitesi, radyoloji ünitesi, yoğun bakım ünitesi ve modern ameliyathaneler günün 24 saati hizmete hazır tutulmaktadır.

Nöroşirürji Birimindeki hastalıklar için uygulanan tedavilerin ve ameliyatların sırası şöyledir:

Fıtık ve boyun fıtığı
Periferik nöropati
Karpal Tünel Sendromu
Kafa travması
Omurilik travması
Beyin kanaması (beyin kanaması)
Beyin ve omurilik tümörleri
Konjenital sinir sistemi malformasyonları
Fıtı ve boyun, çağımızın en sık görülen nörolojik hastalıklarından biridir.

Bel fıtığı, vücuttaki bel bölgesinde omurganın kıkırdak dokusunun kopması ve sinirlerin dışarı çıkmasıdır. Omurilikten sinirlerin sıkışması neticesinde ortaya çıkan bazı hareketleri gerçekleştirmek zordur.

Aynı durumun boynun omurgasına görünümü boyun olarak adlandırılır. Bel ağrısı, adamda veya boyun ağrısında şiddetli ağrı ve kolda şiddetli ağrı ana belirtilerdir.

Başlangıçta, hasta analjezikler ve klinik dinlenme ile ihtiyatlı bir şekilde kısıtlanır ve teşhis, X-ray ve MR görüntüleme ile doğrulanır. Hasta yakından izlenir ve iki erkeğin veya kolların güçsüzlüğünün olasılığı konusunda uyarıda bulunur. Genel ve endometrial fıtıkta, semptomlar ilk 15 gün içinde hastaların% 90’ında hafif rahatlamıştır. Geri kalan% 10’luk gelir ise, hayatının herhangi bir aşamasında bir operasyon için aday olarak görülüyor.

Bel veya boyun boşluğu ile ilgili semptomların bazıları, tedaviden sonra ortaya çıkmaya devam edebilir ve bu durum, insanların günlük yaşam seyrini etkiler.

Bel ve boyun fıtığı kalıcı veya geçici felce neden olabilir. Ancak zamanında müdahele, bunun olmasını önleyebilir. Doktor bu noktayı iyi anlamalı ve bir felç oluşmadan müdahale etmelidir.

Çalışma opsiyonu

Süreç herni ve boyun tedavisinde önemli bir yer işgal etmektedir. Ancak geçmişte kötü örneklerden geleneksel olarak olumsuz etkilenen histerektomi, korkuyla gözlemleniyor.

Halihazırda modern cerrahi yöntemlerle sürecin olumsuz etkileri ortadan kalkmaktadır.

Hastanemizde boyun fıtığı, boynun ön kısmında mikroskobik olarak yapılır. Bu süreçte, enfekte olmuş greyfurt, omurganın omurgasından çıkarılır. Hastalık derecesi ve hastanın yaşı, gerekirse vertebral vertebra arasında kemik erimesidir. Bu şekilde iki omur birlikte sabitlenir. Ancak tüm boyun fıtığı operasyonlarında gerekli değildir.

Genelde füzyon, kalsifikasyonun geliştiği uzun süreli (kronik) boyun fıtıklarında kullanılır.

Hastanemizde, çeşitli vidalar ve kafesler hastanın kendisinden veya kozmetik kemik malzemelerinden alınan kemik kullanılarak uygulanmaktadır. Bu, hastanın durumuna ve hastalığına bağlı olarak uzmanlarımız tarafından belirlenir.

Felç riski

Felç korkusu ortak bir özelliğe sahiptir, ancak felç riski gerçekten çözülüyor mu?

Fıtı olan bir hasta için felç riski nedir?

Bel ve boyun fıtığının tedavisinde, istenilen sonuçların elde edilmesi için doktora gecikmeksizin danışılmalıdır. Hasta, bir ameliyat korkusu nedeniyle uzun süre ağrısıyla yaşıyor ve ayakta felç olduğu için tedavi edilemiyor.

İşlem zamanında yapılırsa, fıtık riskinin sıfıra yakın olması çok düşüktür. Ancak, diğer kıkırdaklarda fıtıklı olma ihtimali kaybolmaz.

İnsan belinde beş vertebral omur vardır ve her iki vertebra arasında kıkırdakta bir kıkırdak oluşabilir.

Endoskopik diskektomi

Fıtı tedavisinde en ciddi imgedir ve işitsel bilgilere dayalı düzensiz cerrahiye yönlendirildiği gösterilmiştir.

Merkezimizde bu işlemler mikrovasküler renk değişikliği, laparoskopik diskektomi, mikrocerrahi diskektomi, perkütan diskektomi, endoskopik diskektomi gibi teknikler kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

Kullanıma hazır bir işlem). Beyin cerrahı tarafından kullanılacak teknik, hastanın ve mevcut fıtık fıtığının özelliklerine göre belirlenir.

Endoskopik diskektomi histerektomi için en yaygın yöntemdir. Bu işlemle, hastanın cerrahi travması minimuma indirilir. Böylece, hastanede kalış süresi azaltılır ve

Doğru doktora bakarak zaman ve çaba harcamanızı sağlayın

Türkiye'de tedavi kolaylaştı.

Pin It on Pinterest

Share This