dr-alakkad contact whatsapp

Our doctors

We have distinguished our service and our long experience in providing the best medical services

Başhekim / ÜROLOJİ

Başhekim Yardımcısı / ACİL SERVİS

YENİ DOĞAN ÇOCUK

GENEL CERRAHİ

KULAK BURUN BOĞAZ

GENEL CERRAHİ

ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ

GÖĞÜS HASTALIKLARI

ÇOCUK HASTALIKLARI

GASTROENTROLOJİ

BİYOKİMYA

MİKROBİYOLOJİ

RADYOLOJİ

DİYETİSYEN

ANESTEZİ ve REANİMASYON

İÇ HASTALIKLARI

KARDİYOLOJİ

KADIN HASTALIKLARI DOĞUM

KADIN HASTALIKLARI DOĞUM

KADIN HASTALIKLARI DOĞUM

KADIN HASTALIKLARI DOĞUM

BEYİN, SİNİR ve OMURİLİK CERRAHİSİ

DİYETİSYEN

KADIN HASTALIKLARI DOĞUM

Our service is distinguished by our long experience in providing the best medical services

Do not worry about looking for a doctor to treat your illness

Pin It on Pinterest

Share This